Metformin under graviditet

 
Graviditet
 
Indikationen for at bruge metformin under graviditeten er endnu ikke afklaret og større studier på gravide kvinder i metformin behandling mangler. Imod behandling taler at metformin kan nedsætte optagelsen af flere vitaminer og folat fra tarmen, og
at der dermed er øget risiko for fosterskade. Før der foreligger flere resultater fra undersøgelser på metformin behandling i graviditeten, må brugen frarådes.
 
(kilde: Uddrag af Patientinformation - PolyCystisk OvarieSyndrom, OUH-Odense Universitetshospital, Endokrinologisk Afdeling M og Gynækologisk-obstetisk Afdeling D)