Informationsmateriale om PCO-foreningen til privatpraktiserende læger og gynækologer

    
PCO-foreningen er en patientorganisation for kvinder med polycystisk ovariesyndrom (PCO), læger og forskere, der arbejder med PCO, samt patienter og andre interesserede. Foreningens formål er at formidle viden om polycystisk ovariesyndrom, de helbredsmæssige konsekvenser af PCO og de aktuelle muligheder for behandling.
 
Foreningen gennemfører dette ved blandt andet at:
 • Oprette og løbende redigere en hjemmeside for PCO-foreningen med relevante emner og links.
 • Fremme dialogen mellem kvinder med PCO og sundhedsvæsenet – bl.a. via oprettelse af en brevkasse på hjemmesiden med henblik på udveksling af erfaring og viden mellem kvinder med PCO og mellem disse og læger/behandlere indenfor området.
 • Åbne en ”hotline” bemandet med PCO-erfarne kvinder.
 • Iværksætte relevant uddannelse af sundhedsfagligt personale og patienter med PCO.
 • Skabe grundlag for forskning indenfor PCO med henblik på øget forståelse for syndromet og heraf følgende forbedring af behandlingsmulighederne. 
På foreningens hjemmeside  www.pcoinfo.dk kan du læse om symptomerne på PCO, finde oplysninger om behandlingsmuligheder og læse artikler om syndromet og den nyeste forskning. Du kan også finde ”hjælp til selvhjælp” i vores brevkasse og debatforum for kvinder med PCO, og læse om hvordan PCO-foreningen kan være til gavn gennem en række foreningsaktiviteter.
 
Foreningen samarbejder med førende læger indenfor PCO og har udover dette også etableret livsstilsrådgivning i samarbejde med kost-, terapeut- og motionseksperter. Her er formålet gennem kurser og foredrag at hjælpe PCO-kvinderne til på egen hånd at mindske generne ved PCO og derved forbedre deres generelle livskvalitet.
 
Aktiviteterne består af:
 • Tilbud om lægelig udredning
 • Individuel kostrådgivning
 • Tilbud om samtaleterapi
 • Livsstilsforedrag
 • 5-ugers livsstilskursus
 • Motionstræning - stavgang
Vi er meget interesserede i at udbygge vores kontakt med de praktiserende læger og gynækologer i Danmark for at etablere et samarbejde til gavn for patienter med PCO men generelt også for at synliggøre PCO-foreningen - læs mere på vores hjemmeside  www.pcoinfo.dk.
  
PCO-foreningen Postboks 42 1002 København K tlf. 26 90 08 07 -
 www.pcoinfo.dkmail@pcoinfo.dk